Fundacja Ludziom Morza

Fundacja „Ludziom Morza” wspiera ofiary wypadków i katastrof morskich oraz rodziny Tych, którzy nie powrócili z morza”.

Fundujemy stypendia dzieciom z rodzin marynarzy, którzy zginęli w katastrofach promu „Jan Heweliusz” w 1993r. oraz pogłębiarki „Rozgwiazda” w 2008r.

Pomagamy również innym dzieciom, których ojcowie zginęli na morzu oraz dzieciom niepełnosprawnym z potrzebujących rodzin marynarskich. Od 2005 roku wsparliśmy osiemnaścioro takich dzieci.

Obecnie mamy pod opieką dziesięcioro stypendystów.

Wszystkim naszym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wasza pomoc pozwala nam pomagać innym.

Połączenie Fundacji „Ludziom Morza” z Fundacją im. Magdaleny Hass

dodano: 14.02.2024

Informujemy, iż na mocy Uchwały Nr 1/2024 Rady Kuratorów Fundacji „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Energetyków 3-4,  z dnia 3 stycznia 2024 r. oraz Uchwały Fundatorów Fundacji im. Magdaleny Hass z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Opackiej 12,  następuje połączenie Fundacji „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych […]

Więcej

Zobacz wszystkie aktualności

przejdź

O fundacji

Fundacja „Ludziom Morza” powstała z inicjatywy firmy „Euroafrica Linie Żeglugowe” sp. z o.o. w listopadzie 2004 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000226719. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 19 kwietnia 2005 roku, Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Głównym celem powołania Fundacji było stworzenie platformy pomocy i porozumienia na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy – ofiar katastrofy promu „Jan Heweliusz”, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Celem Fundacji jest ponadto niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków, fundowanie stypendiów, wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność Fundacji opiera się na dobrowolnych funduszach składanych przez firmy i osoby fizyczne. Dlatego też gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Za Państwa pomoc i hojność serdecznie dziękujemy.

Władze fundacji

Rada kuratorów

Elżbieta Malanowska —Przewodnicząca Rady Kuratorów

Jacek Wiśniewski — Członek Rady Kuratorów

Grzegorz Bugaj — Członek Rady Kuratorów

Zarząd

Małgorzata Denkiewicz — Prezes Zarządu

Cel i zasady działania

poniższe zapisy stanowią wyciąg ze statutu Fundacji "Ludziom Morza". Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną treść statutu.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:

 • świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy , którzy zginęli na morzu w wyniku katastrofy promu „Jan Heweliusz”, znajdujących się na skutek pozbawienia jednego z podstawowych źródeł dochodu rodziny w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
 • wspomaganie wszelkich działań zmierzających do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof morskich i ich rodzin;
 • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne;
 • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;
 • wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek wychowawczych i opiekuńczych oraz placówek służby zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • rozpoznawanie potrzeb osób poszkodowanych w wyniku katastrofy morskiej;
 • współpracę z właściwymi organami i instytucjami w kraju i za granicą, w szczególności z organami administracji publicznej;
 • wspomaganie działań zmierzających do wyrównania szans rodzin poszkodowanych;
 • gromadzenie środków materialnych dla finansowania celów fundacji;
 • tworzenie funduszy pomocy osobom poszkodowanym i ich rodzinom;
 • finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych;
 • finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków;
 • fundowanie stypendiów;
 • finansowanie realizacji indywidualnych projektów, pomysłów, wynalazków i racjonalizatorskich przedsięwzięć;
 • pomoc finansowa i rzeczowa,
 • finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 • podejmowanie wszelkiej innej działalności i inicjatyw służących realizacji celów Fundacji.”

Książka o Heweliuszu

W dniu 14 stycznia 1993 roku zatonął prom „Jan Heweliusz”. Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń, z inicjatywy Armatora, powstało okolicznościowe wydawnictwo „Jan Heweliusz” — pamiętamy 1993—2008.

Publikacja została przekazana w darowiźnie Fundacji „Ludziom Morza” i jest dostępna do nabycia dla wszystkich zainteresowanych. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: fundacja@fundacjaludziommorza.pl

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rzecz ofiar wypadków i katastrof morskich oraz ich rodzin.

Kontakt

Fundacja „Ludziom Morza”
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin

tel. (091) 81 43 218
fax: (091) 81 43 315
e-mail: fundacja@fundacjaludziommorza.pl
www.fundacjaludziommorza.pl

KRS: 0000226719
NIP: 955-214-24-58
REGON: 320008399

Zainteresowanych wsparciem Fundacji zapraszamy do wpłat:

KONTA BANKOWE:

ING Bank Śląski SA, O/Szczecin
PLN: 03 1050 1559 1000 0022 8931 2718