Fundacja Ludziom Morza

Fundacja „Ludziom Morza” wspiera ofiary wypadków i katastrof morskich oraz rodziny Tych, którzy nie powrócili z morza”.

Fundujemy stypendia dzieciom z rodzin marynarzy, którzy zginęli w katastrofach promu „Jan Heweliusz” w 1993r. oraz pogłębiarki „Rozgwiazda” w 2008r.

Pomagamy również innym dzieciom, których ojcowie zginęli na morzu oraz dzieciom niepełnosprawnym z potrzebujących rodzin marynarskich. Od 2005 roku wsparliśmy osiemnaścioro takich dzieci.

Obecnie mamy pod opieką dziesięcioro stypendystów.

Wszystkim naszym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wasza pomoc pozwala nam pomagać innym.

Przekaż 1,5% swojego podatku podopiecznym Fundacji „Ludziom Morza”

dodano: 10.01.2021

Wpłaty z 1,5% podatku za rok 2022 przeznaczymy na cele statutowe, w szczególności na pomoc ofiarom wypadków i katastrof morskich oraz ich rodzinom. Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Więcej

Zobacz wszystkie aktualności

przejdź

O fundacji

Fundacja „Ludziom Morza” powstała z inicjatywy firmy „Euroafrica Linie Żeglugowe” sp. z o.o. w listopadzie 2004 roku i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000226719. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 19 kwietnia 2005 roku, Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Głównym celem powołania Fundacji było stworzenie platformy pomocy i porozumienia na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy – ofiar katastrofy promu „Jan Heweliusz”, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Celem Fundacji jest ponadto niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków, fundowanie stypendiów, wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność Fundacji opiera się na dobrowolnych funduszach składanych przez firmy i osoby fizyczne. Dlatego też gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Za Państwa pomoc i hojność serdecznie dziękujemy.

Władze fundacji

Rada kuratorów

Elżbieta Malanowska —Przewodnicząca Rady Kuratorów

Jacek Wiśniewski — Członek Rady Kuratorów

Bogdan Szczęsny — Członek Rady Kuratorów

Zarząd

Małgorzata Denkiewicz — Prezes Zarządu

Cel i zasady działania

poniższe zapisy stanowią wyciąg ze statutu Fundacji "Ludziom Morza". Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną treść statutu.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:

 • świadczenie pomocy na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin w związku z katastrofą lub wypadkiem na morzu, w szczególności na rzecz rodzin marynarzy , którzy zginęli na morzu w wyniku katastrofy promu „Jan Heweliusz”, znajdujących się na skutek pozbawienia jednego z podstawowych źródeł dochodu rodziny w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
 • wspomaganie wszelkich działań zmierzających do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof morskich i ich rodzin;
 • niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne;
 • wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;
 • wspieranie działalności stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek wychowawczych i opiekuńczych oraz placówek służby zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • rozpoznawanie potrzeb osób poszkodowanych w wyniku katastrofy morskiej;
 • współpracę z właściwymi organami i instytucjami w kraju i za granicą, w szczególności z organami administracji publicznej;
 • wspomaganie działań zmierzających do wyrównania szans rodzin poszkodowanych;
 • gromadzenie środków materialnych dla finansowania celów fundacji;
 • tworzenie funduszy pomocy osobom poszkodowanym i ich rodzinom;
 • finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych;
 • finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, środków medycznych i leków;
 • fundowanie stypendiów;
 • finansowanie realizacji indywidualnych projektów, pomysłów, wynalazków i racjonalizatorskich przedsięwzięć;
 • pomoc finansowa i rzeczowa,
 • finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
 • prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 • podejmowanie wszelkiej innej działalności i inicjatyw służących realizacji celów Fundacji.”

Przekaż 1,5% swojego podatku podopiecznym Fundacji Ludziom Morza

Wpłaty z 1,5% podatku za rok 2022 przeznaczymy na cele statutowe, w szczególności na pomoc ofiarom wypadków i katastrof morskich oraz ich rodzinom.

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1,5%

Pobierz darmowy program e-pity on-line i przekaż swój 1,5%.

Książka o Heweliuszu

W dniu 14 stycznia 1993 roku zatonął prom „Jan Heweliusz”. Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń, z inicjatywy Armatora, powstało okolicznościowe wydawnictwo „Jan Heweliusz” — pamiętamy 1993—2008.

Publikacja została przekazana w darowiźnie Fundacji „Ludziom Morza” i jest dostępna do nabycia dla wszystkich zainteresowanych. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: fundacja@fundacjaludziommorza.pl

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rzecz ofiar wypadków i katastrof morskich oraz ich rodzin.

Kontakt

Fundacja „Ludziom Morza”
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin

tel. (091) 81 43 218
fax: (091) 81 43 315
e-mail: fundacja@fundacjaludziommorza.pl
www.fundacjaludziommorza.pl

KRS: 0000226719
NIP: 955-214-24-58
REGON: 320008399

Fundacja „Ludziom Morza” posiada status organizacji pożytku publicznego. Zainteresowanych wsparciem Fundacji zapraszamy do wpłat:

KONTA BANKOWE:

ING Bank Śląski SA, O/Szczecin
PLN: 03 1050 1559 1000 0022 8931 2718