Wróć

Połączenie Fundacji „Ludziom Morza” z Fundacją im. Magdaleny Hass

dodano: 14.02.2024

Informujemy, iż na mocy Uchwały Nr 1/2024 Rady Kuratorów Fundacji „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Energetyków 3-4,  z dnia 3 stycznia 2024 r. oraz Uchwały Fundatorów Fundacji im. Magdaleny Hass z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Opackiej 12,  następuje połączenie Fundacji „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226719 z  Fundacją im. Magdaleny Hass z siedzibą w Gdańsku wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000699596.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Fundacji „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie przez Fundację im. Magdaleny Hass z siedzibą w Gdańsku. W wyniku przejęcia nastąpi ustanie Fundacji „Ludziom Morza” z siedzibą w Szczecinie. Majątek przejmowanej fundacji przejmie fundacja przejmująca.

Zakończenie działalności Fundacji „Ludziom Morza” planowane jest na dzień 29.02.2024 r.